Ana Sayfa // Home Page

Make my homepage  // 
Ana sayfam yap 

Advice your friend // 
Arkadaşına tavsiye et


 

 

 

 

 

 

LIBRARY // ARŞİV

JULY 2015 // TEMMUZ 2015
  

To read the whole of this issue... // Bu sayının tamamını okumak için...

 

 

HELLO //  MERHABA
Dildar Ündeğer
At The Moment I Am Living What I Will Remember Tomorrow   //
Yarın Hatırlayacaklarımı Şu An Yaşıyorum

                                                                      more... // devamı...

CONTENTS //  İÇİNDEKİLER
                                                                      more... // devamı...

SHORT WAVE // KISA DALGA
Latest developments, events, new products... // Dünya denizciliğindeki son gelişmeler, olaylar; denizcilere yönelik ürünler 

 • A New Record Year in Dry Bulk Demolition Under Way? //
  Kuru Yük Gemisi Sökümünde Yeni Bir Rekor Yılı mı?  
                                                                more... // devamı...

 • BIMCO Acquires Shipping KPI System //

  BIMCO Shipping KPI Sistemi’ni Satın Aldı   
                                                                more... // devamı...

 • Teekay Acquires 12 Modern Suezmaxes //

  Teekay 12 Modern Suezmax Satın Alıyor   
                                                                more... // devamı... 

 • New World Record Set For Manned Lifeboat Drop //

  İnsanlı Cankurtaran Sandalı İndirmede Yeni Dünya Rekoru   
                                                                more... // devamı... 

 • Reefer Containership Capacity to Increase 20% by 2018 //

  Soğutuculu Konteyner Gemisi Kapasitesi 2018’de %20 Artacak   
                                                                more... // devamı... 

 • Celebrity Cruises Names First US Female Captain //

  İlk ABD’li Kadın Kaptan Dümen Başında   
                                                                more... // devamı... 

 • Fukushima Experimental Offshore Floating Wind Farm Project In Second Phase //

  Yüzer Rüzgar Santrali İkinci Aşamaya Geçti   
                                                                more... // devamı... 

 • SE Asian Attacks Against Small Tankers Continue //

  Güneydoğu Asya’da Küçük Tankerlere Saldırılar Devam Ediyor   
                                                                more... // devamı... 

 • LR Ballast Water Treatment Systems Approvals //

  LR Balast Suyu Yönetim Sistemleri Onayladı   
                                                                more... // devamı... 

 • DNV GL and Jotun Cooperate on Hull Performance //

  DNV GL ile Jotun’dan Gövde Performansında İşbirliği   
                                                                more... // devamı... 
CONVERSATION // SÖYLEŞİ
Masamichi Morooka: Worth Paying In Order To Survive //
Ayakta Kalmak İçin Bedel Ödemeye Değer

The Chairmanship of International Chamber of Shipping and the Presidency of NYK Bulk & Project Carriers Ltd are the two hats worn by Masamichi Morooka. We couldn’t find a better name for getting information about ICS which plays a more active role in international maritime industry as well as about the market which witnesses a cutthroat competition. Our exclusive conversation with Masamichi Morooka contains very special information related with actual issues and challenges.   // 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası Başkanlığı ve NYK Bulk & Project Carriers Ltd şirketinin Başkanlığı, Masamichi Morooka’nın bir koltuğuna sığdırdığı iki kocaman karpuz. Uluslararası deniz ticaretinde daha aktif bir rol üstlenen ICS ile kıyasıya bir rekabete sahne olan piyasa hakkında bilgi almak için ondan daha iyi bir isim bulamazdık. Masamichi Morooka ile özel söyleşimiz, güncel konu ve sorunlara ilişkin çok önemli bilgiler içeriyor.  
                                                                       more... // devamı...

RISK // TEHLİKE
When Seas Bite Back   // 
Denizler Karşılık Verdiğinde

Ships the size of skyscrapers now ply the world’s trade routes holding down the costs of global trade, but the risks of these mega ships are unknown. // 

Gökdelen boyutunda gemiler küresel ticaretin maliyetlerini aşağıda tutarak dünya ticaret rotalarında seyrediyor ama bu mega gemilerin riskleri henüz bilinmiyor.   
                                                                       more... // devamı...

STUDY // İNCELEME

Largests of The Tanker World   // 
Tanker Dünyasının En Büyükleri

Oil seals the fate of the World for a hundred and fifty years and the tankers that take the oil from production spots and carry it to every single port of the earth draws the road map of that fate. Importance of tankers in maritime transport will never end as long as the modern life’s need for oil and oil products continues. Namely, we will go on preparing the “Top 10” of the World tanker shipping. Here comes the 2015 World Tanker Shipping Top 10! // 
Yüz elli yıldır dünyanın kaderine petrol yön veriyor, onu üretim noktalarından alıp yeryüzünün her limanına ulaştıran tankerler de bu kaderin yol haritasını çiziyor. Modern yaşam petrole ve petrol ürünlerine ihtiyaç duydukça deniz taşımacılığında da tankerler önemini sürdürecek. Yani dünya tanker taşımacılığının “Top 10”unu yapmaya devam edeceğiz. İşte karşınızda Dünya Tanker Taşımacılığı 2015 Top 10!   
                                                                       more... // devamı...

INTERNATIONAL // ULUSLARARASI
Countdown To $8.5 Billion New Suez Canal   // 
8.5 Milyar Dolarlık Yeni Süveyş Kanalı’nın Açılışına Geri Sayım

The capacity expansion project of the Suez Canal is nearing completion and so called the New Suez Canal enabling to double the passage capacity will be inaugurated in August. The global communications campaign of the ‘symbol of the new Egypt’ has already been started. // 

Süveyş Kanalı’nın kapasite büyütme projesinde sona geliniyor. Geçiş kapasitesini iki katına çıkaran Yeni Süveyş Kanalı’nın resmi açılışı Ağustos 2015’te gerçekleştirilecek. “Yeni Mısır’ın Simgesi” sloganıyla küresel iletişim kampanyası başlatıldı bile.   
                                                                       more... // devamı...

 

SURVEY  // ARAŞTIRMA
Complex Sentiments In Transport   //  
Taşımacılıkta Karmaşık Duygular   
 

The transport survey report of the world’s famous legal firm Norton Rose Fulbright on the global shipping, aviation and rail industries highlights interesting results. Financiers, owner/operators, manufacturers, government entities and professional services firms indicate the key concern for the shipping industry is overcapacity.    // 

Dünyaca ünlü uluslararası hukuk firması Norton Rose Fulbright’ın denizyolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığına ilişkin küresel araştırması çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Yatırımcılar, armatörler/işletmeciler, üreticiler, devlet kuruluşları ve profesyonel hizmet şirketleri, deniz taşımacılığındaki en önemli sorun olarak kapasite fazlasını gösteriyor.    
                                                                       more... // devamı...

 

DEVELOPMENT  // GELİŞME
Russia Bolsters Arctic Expansion   //  
Rusya’dan Arktik Büyümede Dikkat Çekici Adımlar   
 

Russia is in progress to develop the Arctic passage, the Northern Sea Route, rivaling the Suez Canal. The NEVA 2015 exhibition to be held on 22-25 September will be a showcase for all these developments and also provide a collaborative global platform for new opportunities.    // 

Rusya, Süveyş Kanalı’na en ciddi rakip olarak gösterdiği Kuzey Denizi Rotası ile büyük bir gelişme trendine girdi. 22-25 Eylül’deki NEVA 2015 Fuarı bütün bu gelişmeleri gözler önüne serdiği gibi, ortak çalışma fırsatlarını da ortaya koyacak.    
                                                                       more... // devamı...

MARKET // PİYASA
Sanctions Deal, Tanker Appeal?   // 
Yaptırımlarda Anlaşma, Tankerde Cazibe mi?

On July 14, the P5+1 (5 permanent members of the UN Security Council plus Germany) announced that they reached an agreement with the Iranian government on sanctions relief in exchange for compliance of Iran with a series of requirements which reduce their ability to create nuclear weapons for at least a decade. // 

14 Temmuz’da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ile Almanya, İran’ın en azından on yıl için nükleer silah geliştirme kapasitelerini azaltan bir dizi şarta uyması karşılığında yaptırımların gevşetilmesi konusunda İran hükümetiyle anlaşmaya vardıklarını bildirdi.   
                                                                       more... // devamı...

MARKET // PİYASA
Name Your Price  // 
Aklınızdaki Fiyatı Söyleyin

Crude oil tanker prices have moved somewhat out of sync as of late. In the most recent Marine Project Report, Poten’s assessment of a VLCC newbuilding contract is approximately $95.5 million, down $2 million from the end of 2014, while prices for 5 year old VLCCs are currently assessed at $80 million, $5 million higher than in December 2014.   // 

Ham petrol tanker fiyatları son zamanlarda bir ölçüde uyumsuz olarak hareketlendi. En son Marine Project raporunda Poten’in bir yeni VLCC inşası sözleşmesine ilişkin değerlendirmesi 2014 yılı sonundaki rakamdan 2 milyon dolar daha az olan 95.5 milyon dolarken beş yaşındaki VLCC’lerin şu andaki fiyatı 2014 Aralık sonundan 5 milyon daha yukarıda, yani 80 milyon dolar olarak değerlendirildi.   
                                                                       more... // devamı...

BRIEF NEWS // KISA HABERLER
Voice of the Turkish maritime industry... Source of up-to-date information... News, developments, projects..  // Türkiye denizcilik sektörünün sesi, güncel bilgi kaynağı... Haberler gelişmeler, projeler...

 • First Ship Berthed at Asyaport    // 
  Asyaport’a İlk Gemi Yanaştı   
                                                                       more... // devamı... 

 • SOCAR, Started The Port Construction For Star Refinery    //
   
  SOCAR, Star Rafineri İçin Liman İnşaatına Başladı   
                                                                       more... // devamı... 

 • Aliağa to Recycle 1.5 Million Tons of EU Ships    //
   
  AB’nin 1.5 Milyon Tonluk Geri Dönüştürülecek Gemisi Aliağa’ya  
                                                                       more... // devamı... 

 • “Hans A Bakka” From Tersan    //
   
  Tersan’dan “Hans A Bakka”   
                                                                       more... // devamı...  

 • Cemre Launched the 34th Ship   // 
  Cemre 34. Gemiyi Denize İndirdi   
                                                                       more... // devamı...

 • M/F Ahmet Piriştina Is On The İzmir Gulf   // 
  M/F Ahmet Piriştina İzmir Körfezi’nde   
                                                                       more... // devamı... 

                           SECOND HAND & DEMOLITION SHIP SALES // 
                           
İKİNCİ EL VE HURDA GEMİ SATIŞLARI
 
                                                                     
more... // devamı...
  

                           MARITIME EVENTS
//  DENİZCİLİK ETKİNLİKLERİ 
                                                                      more... // devamı...


< back // geri

  
  
  
  
  
  Download
the media file

  İngilizce medya
dosyasını indirin


  
  


 


  


home//ana sayfa   about us//biz   info//bilgi   library//arşiv   adverts//reklamlar   subscription//abonelik   contact//iletişim  
links//linkler   events//etkinlikler   Turkish shipping guide//Türk denizcilik rehberi   job opportunities//iş olanakları

Copyright © 2005-2015   marine&commerce  ULUSLARARASI DENİZ ve TİCARET
 
legal notice//yasal uyarı