Ana Sayfa // Home Page

Make my homepage  // 
Ana sayfam yap 

Advice your friend // 
Arkadaşına tavsiye et


 

 

 

 

 

 

To read the whole of this issue... // Bu sayının tamamını okumak için...  


To read the whole of this issue... // Bu sayının tamamını okumak için...  

 

HELLO //  MERHABA
Dildar Ündeğer
I Am Having Difficulty…   //
Zorlanıyorum...

                                                                      more... // devamı...

CONTENTS //  İÇİNDEKİLER
                                                                      more... // devam...

SHORT WAVE // KISA DALGA
Latest developments, events, new products... // Dünya denizciliğindeki son gelişmeler, olaylar; denizcilere yönelik ürünler 

 • “Significant Investment” in Port Capacity //
  Liman Kapasitesine “Önemli Yatırım”  
                                                                more... // devamı...

 • Newbuilding Prices Keep Declining //

  Yeni İnşa Fiyatlar Düşmeye Devam Ediyor   
                                                                more... // devamı...

 • A New Energy-saving Windshield //

  Yeni Bir Enerji Tasarruflu Rüzgar Kalkanı   
                                                                more... // devamı... 

 • Iranian Crude: Is The Potential About To Be Unlocked? //

  İran Ham Petrolü: Potansiyel Ortaya Çkmak Üzere mi?   
                                                                more... // devamı... 

 • BIMCO Awards //

  BIMCO Ödülleri   
                                                                more... // devamı... 

 • Hapag-Lloyd Continues On Profitable Course //

  Hapag-Lloyd’un Kazançlı Rotadaki Seyri Devam Ediyor   
                                                                more... // devamı... 

 • Last Situation of Panama Canal Expansion //

  Panama Kanalı’nda Son Durum   
                                                                more... // devamı... 

 • India & UAE Announce $75bn Port & Infrastructure Fund //

  Hindistan ve BAE 75 Milyar Dolarlık Liman ve Altyap Fonu Açklad   
                                                                more... // devamı... 

 • ClassNK Accepts Furukawa Renewable Energy Batteries //

  ClassNK Furukawa Yenilenebilir Enerji Bataryalarını Kabul Etti   
                                                                more... // devamı... 
DISCUSSION // TARTIŞMA
COSCO CSCL Merger Bad For Competition? //
COSCO ve CSCL Birleşmesi Rekabet İçin Kötü mü?

A merger between Cosco and CSCL makes sense for China, but the ramifications for the container shipping industry could be far-reaching. Having blocked the P3 Alliance on competition grounds, China could now merge China Cosco and CSCL and, as a result, cause a domino effect on existing carrier alliances and further carrier mergers in Asia - damaging industry competition.   // 

Cosco ve CSCL'nin birleşmesinin Çin için bir anlamı var ama konteyner taşımacılığı sektörü için sonuçları daha geniş kapsamlı olabilir. Rekabet temelinde P3 ittifakını engellemiş olan Çin artık Cosco Çin ile CSCL’yi birleştirebilir. Bunun sonucunda rekabete zarar vererek mevcut taşıma anlaşmaları ve Asya’da diğer taşıyıcı birleşmeleri üzerinde bir domino etkisi yaratabilir.  
                                                                       more... // devamı...

OUTLOOK // GÖRÜNÜM
Changing Global Energy Demand   // 
Değişen Küresel Enerji Talebi

Global energy demand is projected to grow by approximately 1.4% per annum between 2015 and 2035, which means we will need to produce over 32% more energy on an absolute basis in 2035 than we will in 2015. The fuel source that is best positioned to supply this demand gap is natural gas. // 

Küresel enerji talebinin 2015 ve 2035 arasında yılda yaklaşık % 1.4 büyümesi bekleniyor ki bu da mutlak bir biçimde 2035 yılında 2015’de olduğundan %32 daha fazla enerji üretmemiz gerekeceği anlamına geliyor. Bu talep boşluğunu doldurmak için en iyi konumdaki yakıt kaynağı doğal gaz olarak görünüyor.   
                                                                       more... // devamı...

STUDY // İNCELEME
Halis Öztürk
30 Busiest Container Ports of The World   // 
Dünyanın En Yoğun 30 Konteyner Limanı

The Top 30 container ports in the world handled a combined volume of 371 million teu in 2014, corresponding to an annual increase of 5.3% over 2013 when the same ports reported total volumes was 352 million teu. The volume handled at these 30 ports account for over half of the total global container throughput which is estimated to have reached 700 million teu in 2015. // 
Dünyanın ilk 30 konteyner limanı %5.3’lük artışla 2014 yılında toplam 371 milyon teu elleçledi. Aynı limanların 2013 için kaydedilen hacimleri ise 352 milyon teu idi. Bu otuz limanın toplam elleçleme rakamı, 2015 yılında 700 milyon teu’ya ulaşması beklenen dünya toplam konteyner trafiğinin yarısından fazlasına karşılık geliyor.   
                                                                       more... // devamı...

SHIPBUILDING // GEMİ İNŞA
Halis Öztürk
Tersan: A North Europe Expert   // 
Tersan: Bir Kuzey Avrupa Uzmanı

Tersan attracted the attention of the industry with the orders it received successively from North Europe known as the most difficult market to enter during the most challenging years of shipbuilding industry. Tersan was so successful that they both announced to the world the name of the Turkish shipyards in the field of offshore shipbuilding and they took place among the giant industrial enterprises dominating the Turkish economy. We talked about the present condition of the market and ongoing projects with Tersan Shipyard’s Business Development Manager Şakir Erdoğan. // 

Türkiye gemi inşa sanayinin en zorlu yıllarında girilmesi en zor pazarlar arasında gösterilen Kuzey Avrupa’dan ardı ardına aldığı işlerle dikkatleri üzerine çekti Tersan. O denli başarılı oldular ki hem offshore gemileri yapımında Türk tersaneciliğinin adını dünyaya duyurdular hem de Türkiye ekonomisine yön veren dev sanayi kuruluşları arasında yer aldılar. Tersan Tersanesi İş Geliştirme Müdürü Şakir Erdoğan ile piyasanın durumu ve yapımı süren projeler hakkında konuştuk.   
                                                                       more... // devamı...

 

TECHNOLOGY  // TEKNOLOJİ
Simulating Marine Collisions for A Safer Future   //  
Daha Güvenli Bir Gelecek İçin Deniz Kazalarını Simüle Etmek   
 

Collisions at sea have always been a major risk for seafarers and while the exact numbers of incidents that take place across the globe each year are hard to quantify, the number is significant. The Marine Accident Investigation Branch (MAIB) reports on average six collisions between merchant vessels in British waters every year and for every collision reported to the appropriate authorities there will be many more near-misses that go unreported.    // 

Denizdeki çatışma olayları denizciler için her zaman büyük bir risk. Dünya genelinde her yıl gerçekleşen kazaların kesin sayısını bilmek zor olsa da bunun önemli bir sayı olduğu tartışmasız. Deniz Kazası Araştırma Şubesi (MAIB) her yıl İngiltere sularında ticari gemiler arasında ortalama altı çarpışma bildiriyor; bildirilen her çarpışmaya karşılık çok sayıda bildirilmeyen ucuz atlatılmış kazalar da söz konusu.    
                                                                       more... // devamı...

 

EXHIBITION  // SERGİ
Neva 2015 Opens The Doors of Russian Maritime   //  
Neva 2015 Rus Denizciliğinin Kapılarını Açıyor   
 

Neva 2015 International Maritime Exhibition and Conferences is going to be held in the famous St. Petersburg city of Russia on 22-25 September 2015 for the 13th time and it is celebrating its 25th anniversary.    // 

Rusya’nın ünlü St. Petersburg şehrinde 22-25 Eylül 2015 tarihlerinde yapılacak olan Neva 2015 Uluslararası Denizcilik Fuarı ve Konferansı 13. kez düzenleniyor ve bu yıl 25. yaşını kutluyor.    
                                                                       more... // devamı...

 

CONVERSATION  // SÖYLEŞİ
80% Energy Saving   //  
Enerjide %80 Tasarruf   
 

Taking measures to achieve cost savings is the leading factor for improving the productivity in companies. When the savings that can be achieved during the cargo handling processes at the ports is considered from this respect, the type of the energy used by cranes comes to the fore. According to the indicators, energy expenditure of electrical-powered cranes is far more economical compared to diesel-powered ones. Besides, their eco-friendly feature is an additional gain in our day where the “green port” concept comes into prominence.    // 

Maliyetlerde tasarruf sağlayıcı önlemler almak, tüm işletmelerde verimliliği artıracak en önemli unsurların başında geliyor. Bu kapsamda limanlardaki yük elleçleme işlemleri sırasında yapılabilecek tasarruflar değerlendirildiğinde de, vinçlerin kullandığı enerjinin cinsi dikkat çekiyor. Göstergelere göre, elektrikle çalışan vinçlerin enerji harcaması, dizellere göre çok daha ekonomik. Ayrıca çevre dostu olmaları da, ‘yeşil liman’ kavramının önem kazandığı günümüzde ek bir kazanım.    
                                                                       more... // devamı...

MARKET // PİYASA
To Beach or Not To Beach   // 
Sahile Çekmek Ya Da Çekmemek

Merchant vessels do have a finite lifespan. Vessels trading in international commerce typically retire when they are between 15 and 25 years old. In exceptionally good markets a vessels’ life is extended by a few years and when charter rates are very low, it makes commercial sense for ship owners to retire their vessels early. // 

Ticari gemilerin sınırlı bir ömrü vardır. Uluslararası ticarette çalışan gemiler genelde 15 ve 25 yaşları arasında emekliye ayrılırlar. Son derece iyi piyasalarda gemilerin ömrü birkaç yıl uzatılır ve kiralama ücretleri çok düşük olduğunda gemilerini erkenden emekliye ayırmak gemi sahipleri için ticari açıdan anlamlıdır.   
                                                                       more... // devamı...

MARKET // PİYASA
Building For The Future  // 
Gelecek İçin Yeni İnşa

The tanker market has been doing very well so far this year, both for crude carriers and product tankers. Not surprisingly, contracting has picked up from previous years for most tanker segments. Owners are eager to take advantage of the strength in the market and the second-hand market is relatively tight, with more prospective buyers than sellers. This has created wide bid-ask spreads, especially for modern vessels. At this stage in the recovery, one may have expected shipyard prices to have increased materially as well, however this has not happened (yet) for various reasons. So, let’s take a look at newbuilding activity in the tanker space and put it in the context of overall ordering across all shipping markets.   // 

Tanker piyasas yln bu tarihine kadar hem ham petrol taşyclar hem de ürün tankerleri için son derece olumlu gitti. Şaşrtc olmayan bir biçimde, pek çok tanker dilimi için sözleşmeler geçen yla göre artş sergiledi. Armatörler pazarn gücünden yararlanmaya hevesli ama olas alıcılardan çok satıcılar nedeniyle ikinci el piyasas göreceli olarak dar. Bu durum özellikle modern gemiler için geniş marjlar oluşturdu. İyileşmenin bu evresinde tersane fiyatlarnn da somut biçimde yükselmesi beklenebilirdi ama çeşitli nedenlerle bu (henüz) gerçekleşmedi. Öyleyse, tanker alannda yeni inşa faaliyetine bir göz atalm ve bunu tüm gemicilik pazarlarnda toplam sipariş bağlamna yerleştirelim.   
                                                                       more... // devamı...

BRIEF NEWS // KISA HABERLER
Voice of the Turkish maritime industry... Source of up-to-date information... News, developments, projects..  // Türkiye denizcilik sektörünün sesi, güncel bilgi kaynağ... Haberler gelişmeler, projeler...

 • Marport, The First “Green Port”    // 
  İlk “Yeşil Liman” Marport   
                                                                       more... // devamı... 

 • Fafnir Viking Is On The Sea    //
   
  Fafnir Viking Denizde   
                                                                       more... // devamı... 

 • Ocean Dolphin Is On The Way To Norway    //
   
  Ocean Dolphin, Norveç Yolunda  
                                                                       more... // devamı... 

 • “Çandarlı Port Should Be A Supply Base”    //
   
  “Çandarlı Limanı Tedarik Üssü Olsun”   
                                                                       more... // devamı...  

 • Six Tugboats Order to Sanmar From Svitzer   // 
  Altı Römorkör Siparişi   
                                                                       more... // devamı...

 • DEFAV At Its Own Building   // 
  DEFAV Kendi Binasında   
                                                                       more... // devamı... 
 • Sedef Will Build Multitalented Military Ships   // 
  Sedef Çok Yetenekli Askeri Gemi İnşa Edecek   
                                                                       more... // devamı... 

 • Yilport to Open Stockholm Nord and Expand Gavle Container Terminal   // 
  Yılport Stockholm Nord’u Açacak ve Gavle Konteyner Terminalini Genişletecek   
                                                                       more... // devamı... 

                           SECOND HAND & DEMOLITION SHIP SALES // 
                           
İKİNCİ EL VE HURDA GEMİ SATIŞLARI
 
                                                                     
more... // devamı...
  

                           MARITIME EVENTS
//  DENİZCİLİK ETKİNLİKLERİ 
                                                                      more... // devamı...JULY 2015 // TEMMUZ 2015
  

 
To read the whole of this issue...
// Bu sayının tamamını okumak için...


JUNE 2015 // HAZİRAN 2015
  

To read the whole of this issue... // Bu sayının tamamını okumak için...

 

 MAY 2015 // MAYIS 2015
  

To read the whole of this issue... // Bu sayının tamamını okumak için...

 

< back // geri

  
  
  
  
  
  Download
the media file

  İngilizce medya
dosyasını indirin


  
  


 


  


home//ana sayfa   about us//biz   info//bilgi   library//arşiv   adverts//reklamlar   subscription//abonelik   contact//iletişim  
links//linkler   events//etkinlikler   Turkish shipping guide//Türk denizcilik rehberi   job opportunities//iş olanakları

Copyright © 2005-2015   marine&commerce  ULUSLARARASI DENİZ ve TİCARET
 
legal notice//yasal uyarı